Консултация

WiseWoman е пространство, в което нуждите на всяка жена са посрещнати с уважение и внимание. Секцията Консултации е за теб, ако си усетила необходимост от индивидуална грижа. С богатия си личен и професионален опит ние – вдъхновителките от WiseWoman – предлагаме подкрепа на всяка жена, която е почувствала потребността да се свърже с вродената си мъдрост и интуиция чрез персонализиран холистичен подход.

Катерина Вълчева

Фокусът в моята работа са хроничните състояния. Острите заболявания, както и острата болка по природа имат предпазна функция. Съвременната медицина е развила изключително ефикасни методи за справяне със спешни случаи. Хроничните състояния възникват в резултат на дистрес и причиняват изтощение на всички нива, застрашават нашия физически, психически и духовен имунитет. Вярвам, че всяко предизвикателство идва със своята благословия. Благословията на хроничните състояния е възможността за превъзпитание. Методите, на които се уповавам по време на сесиите, са индивидуални, развиват се и се адаптират спрямо всеки. Уникалността на нашите тела и емоционален свят предполагат уникален подход. В срещите си с Теб ще предложа различни протоколи за работа, насочена към преадаптиране на физическото и емоционалното тяло. Като движенчески терапевт си служа с езика на тялото. Използвам диагностика, базирана на науката приложна кинезиология, която търси причината, а не работи със следствията.

Даниела Събева

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Лора Николова

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.