МеноЕтапи

Менопаузата е мощен и красив преход, представящ навлизането на жената в силните й години.
Менопаузата е началото на силната и плодотворна втора половина от живота на съвременните жени, но твърде често се третира като време на загуба, нещо, от което трябва да се страхуват, или болест, която трябва да се излекува.
Нищо не може да бъде по-далеч от истината.

…Съзидателната менопауза е време на съзряване, навлизане в пълната ни сила като жени.

Менопауза, климакс или климактериум е названието на периода от живота на една жена, който от своя страна обхваща няколко етапа. Този период е доста продължителен и преминава през 4 етапа, които са свързани помежду си, но и всеки от тях носи своите специфични особености:

Пременопауза 38- 46 г.

Перименопауза 44 – 52 г.

Менопауза 50 – 54 г.

Постменопауза след 50 г.

Тези етапи (могат да) преминават плавно един в друг и са с различно времетраене, както и с различна интензивност на симптомите при различните жени. Усещането за промени може да бъде от леко, през умерено до много силно.
Всяка жена е една отделна вселена и не могат да се правят генерални заключения по отношение на симптоми, времетраене и терапия.

Въпреки това ще се опитаме да дадем описание на всяка една фаза, според най-често изявените симптоми и промени, като те могат, но не трябва да са част от твоята МеноПауза.