Катерина

Здравословните предизвикателства в живота ми бяха ключа към портата на Промяната. След години, посветени на професия, насочена към външното, погледът навътре се превърна в мой житейски път и мисия.
След множество обучения по йога, арт терапия, функционална анатомия и приложна кинезиология все по – често намирам себе си в призванието Движенчески терапевт. С внимание и вълнение изследвам движенията в тялото, породени от неговата физиология, от връзката му с мислите и емоциите, от досега му със света. И споделям всяко откритие и знание, за да си припомним заедно, че сме създадени, за да творим с радост своята Вселена.
Фокусът в моята работа са хроничните състояния. Острите заболявания, както и острата болка по природа имат предпазна функция. Съвременната медицина е развила изключително ефикасни методи за справяне със спешни случаи. Хроничните състояния възникват в резултат на дистрес и причиняват изтощение на всички нива, застрашават нашия физически, психичен и духовен имунитет. Вярвам, че всяко предизвикателство идва със своята благословия. Благословията на хроничните състояния е възможността за превъзпитание. Методите, на които се уповавам като терапевт, са индивидуални, развиват се и се адаптират спрямо всеки. В срещите си с Теб мога да предложа различни протоколи за работа, насочени към преадаптиране на физическото и емоционалното тяло. Използвам диагностика, базирана на науката приложна кинезиология, която търси причината, а не работи със следствията.