Лора Николова

90% от всички менструални оплаквания нямат органична причина. Но каква тогава?